inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür

hukuk müzesi

EUROPE & EUROPEAN UNION

AVRUPA ve AVRUPA BİRLİĞİ

Links other than Turkish

Avrupa Birliği Belgeleri sayfamız için buraya tıklayınız

Avrupa Birliği Hukuku

Av. Noyan Özkan

Avrupa Topluluk Hukukunu oluşturan temel antlaşmalar (Birincil Hukuk) ile Kararlar, Topluluk Tüzükleri, Yönergeler (İkincil Hukuk) yazıda kısa açıklamaları ile verilmektedir. Ayrıca, belirtilen belgelere erişilebilecek web sayfalarının adresleri de yazının sonundaki "Kaynaklar" altında sıralanmıştır. Avrupa Birliği Hukuku hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için uygun bir başvuru kaynağı olan çalışma, konu hakkında araştırma yapmak isteyenler için de yardımcı olabilecek bir kaynaktır.

Yayın tarihi: 24.10.2005

Metni görmek için tıklayınız


Ömür Biter 'Bergama Davaları" Bitmez...

Av. Arif Ali Cangı

İzmir Bergama-Ovacık siyanür liçi yöntemiyle altın madeni/kimya işletmeciliği ile ilgili yaklaşık 15 yıldan bu yana toplumsal, bilimsel ve hukuksal alanda mücadele verilmektedir. Bu mücadelede pek çok örnek olay, pek çok ‘ilk’ yaşandı... Hiçbir şiddete bulaşmadan, tüm dünyanın ilgisini çeken ve olumlanan bir köylü hareketi yaşandı, örnek bir toplumsal mücadele yürütüldü...Örnek bir hukuksal mücadele yürütüldü, örnek mahkeme kararları alındı...Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile hiç bağdaşmayan kötü idari uygulamalar yaşandı... Bergama-Ovacık Altın Madeni’nin öyküsü, kısaca uygulanmayan mahkeme kararlarının öyküsü. Çok uluslu şirketlerin Türkiye İktidarı üzerindeki etkilerinin çok açık görülebildiğinin bir öyküsü. Öyle görülüyor ki oradaki altın rezervi bitmeden, sonu gelmeyecek bir mücadelenin öyküsü.

Yayın tarihi: 04.01.2005

Metni görmek için tıklayınız


Strasbourg Mahkemesinin 'Bergamalı Köylülerin Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Haklarının İhlaline" İlişkin Verdiği 10.11.2004 Günlü Kararının Hukuksal Değerlendirmesi

Av. Noyan Özkan

Bergamalı köylülerin yaklaşık 15 yıldır, çok uluslu altın/kimya şirketlerine (Eurogold-Newmont-Normandy) karşı yürüttükleri 'sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı' mücadelesinde Danıştay 6.Dairesinin (ve İzmir 1.İdare Mahkemesinin) 1997/1998 yılında aldığı karar çok önemliydi. Bu kararla; yörenin jeolojik ve coğrafi durumu, sodyum siyanür kullanılmasının 20 ile 50 yıl süre ile yöre sakinlerinin yaşamına yönelik risk oluşturması gibi nedenlerle, Çevre Bakanlığının altıncı şirkete verdiği faaliyet izni iptal edildi. Danıştay bu kararında özellikle Anayasanın 17.maddesine (yaşam hakkı) ve 56.maddesine (çevre hakkı) dayandı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve bazı kabine üyeleri bu kararı zamanında uygulamadıkları için Yargıtay ve Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tazminata mahkum oldular.

Yayın tarihi: 20.12.2004

Metni görmek için tıklayınız


AB’ye Üyelik Aşamasında Yargı’da 12 Eylül Düzeni Sürüyor...

Dr. Uğur Yiğit - Cumhuriyet Savcısı

...Hâkimlerin Adalet Bakanlığına bağlı birer memur haline getirildiği; atama ve yükselme işlemlerinin objektif esaslar yerine Yüksek Kurul’un değişebilen ilke kararlarına bırakıldığı, Gizlilik örtüsü altına alındığı için düzenleyenin hiçbir sorumluluk taşımadığı Sicil sisteminin kurulduğu, Soruşturma ve ceza sisteminin de adeta yargısız infaza dönüşebildiği, Yükselme ve atamalarda Büyük Atatürk’ün tek yol gösterici olarak önerdiği “BİLİM” yerine sadece Yargıtay ve Danıştay içtihatlarının esas alındığı, Meslek mensupları arasında sınıf ayrımı getirilerek aynı işi yapanlar arasında maaş uçurumları oluşturulduğu, Bakanlık kadrolarının siyasi tasarrufla ayrıcalıklı kişilere tahsis edildiği, Bağımsızlık ve Teminatın Yüksek Kuruldan rica ve isteklere karşı geçerli olmadığı bir düzene yol açılmıştır...

Yayın tarihi: 09.12.2004

Metni görmek için tıklayınız


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Işığında Bergama Davası

Av. Serkan Cengiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kamuoyunda  Bergama altın davası olarak bilinen  Taşkın ve Diğerleri / Türkiye davasında 10 Kasım 2004 tarihinde kararını açıkladı. AİHM, kararında köylülerin mücadelesini iki can alıcı noktadan haklı buldu. İlk olarak Mahkeme Türk Hükümetlerinin mevcut ulusal mahkeme kararlarına rağmen madenin çalışmasına göz yumması nedeniyle  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.  Mahkeme konuyla ilgili gerekçesinde şu hususların altını çizdi:

Yayın tarihi: 25.11.2004

Metni görmek için tıklayınız


AİHM Kaleminin Bergama Ovacık Altın Madenine İlişkin Karar Hakkında Basın Açıklaması

Çeviren Av. Serkan Cengiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Taşkın ve Diğerleri ile Türkiye davasında yazılı olarak, 10.11.2004 tarihinde kararını açıklamıştır. Mahkeme oybirliğiyle "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.maddesinin (aile eve özel yaşama saygı); Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinin 1.fıkrasının (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine ve Sözleşmenin 2.maddesi (yaşam hakkı) ve 13 maddesi (etkin bir iç hukuk yolu hakkı) açısından ayrı bir incelemenin gerekli olmadığına" karar vermiştir.

Yayın tarihi: 12.11.2004

Metni görmek için tıklayınız


Avrupa Anayasası

Av. S. Sinan Kocaoğlu

Uzun zamandır tartışması yapılan Avrupa Anayasası’nın taslak metni Valéry Giscard d'Estaing liderliğinde toplanan Laaken Konvansiyonu ile beklenmedik bir şekilde ortaya konulmuş ve Selanik Zirvesi ile takdim edilmiştir. Geçtiğimiz 18 Temmuz'da başlayan Brüksel Zirvesi ile üye devletlerin liderlerinin üzerinde anlaştığı bu taslak metin kabul edilmesi halinde dünya hukuk ve siyaset tarihinde benzersiz bir siyasi entegrasyon deneyiminin ulaştığı son nokta olacaktır. Avrupa Anayasası; entegrasyon hukuku gibi şu ana kadar pek az kullanılmış bir araç ile II. Dünya Savaşının düşman milletlerini safha safha birbirine bağlamış bir projenin, yani Avrupa Birliği projesinin, yirmi beş üye ülkesi ile büyük bir Devlet aygıtlığına veya daha doğrusu bir SÜPER DEVLET'e terfi etmek/dönüşmek için hukuksal olarak kendini tanımladığı bir aşamadır.

Yayın tarihi: 13.07.2004

Metni görmek için tıklayınız


Avrupa Hukuku ve Avukatların Rolü

Av. Noyan Özkan

1949 yılından bu yana Avrupa Konseyine üye olan Türkiye, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde önemli bir dönemeçtedir. Uzun yıllardır, Barolar ve Bilim Çevreleri daha ziyade Avrupa Konseyi Hukuku ile ilgili çalışmalar yapmışlar ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulaması alanında çok sayıda hukukçunun bilgi sahibi olmasında katkıda bulunmuşlardır. Ancak, Avrupa Birliği Hukuku ve uygulamaları alanında gerekli ve yeterli bir faaliyet yoktur. Katıldığım ve izlediğim toplantılarda, TV söyleşilerinde, Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği kurum ve işlevlerinin sıklıkla karıştırıldığını gözlemliyorum. Hukukçuların ve özellikle baroların AB sürecinde giderek yoğunlaşan tartışmalara aktif bir biçimde katılmaları için bilgi sahibi olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan edindiğim bilgileri sayın meslektaşlarla paylaşmak istiyorum.

Yayın tarihi: 25.06.2004

Metni görmek için tıklayınız


sayfa başı

Bir Alman Anayasa Mahkemesi kararı ışığında AİHS’nin Alman hukukuna etkisi

Bilgütay Kural / Günışığı

Alman Hukuku uyarınca bir mahkeme kararı nedeniyle temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen bireyler, belirli koşullar altında Alman Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunma hakkına sahiptirler... Böyle bir başvuru sonucu Alman Anayasa Mahkemesi 14.10.2004 tarih ve 2BvR 1481/041 sayılı kararı ile AİHS’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Alman iç hukukundaki yeri ve etkisi konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapmış bulunmaktadır... Dava konusu olay...

Sitemizden Bağlantı: 10.12.2004

Metni görmek için tıklayınız


Çukulata evden, cadının sarayına... AB Anayasası: AB ‘demokrasi’sinin gerçek yüzü!

Av. Ozan Gülhan - Günışığı

AB’nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı, ancak buna rağmen çalışmalarını saman altından yürüttüğü Anayasa Taslağı, Roma’da imzalandı. İmzalanmasından bir gün önceye kadar gündeme gelmeyen Taslak, imzadan sonra da kah Papa’nın ne kadar bozulduğu, kah Başbakan’ın ne kadar çok alkış aldığı manüpilasyonlarıyla geçiştirildi. Tabii ki, bu durum yalnızca Türkiye için değil; AB üyesi ülkeler için de geçerli.

Sitemizden Bağlantı: 14.01.2005

Metni görmek için tıklayınız


14 Nolu Protokol İle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Getirilecek Olan Değişiklikler

Av. Serkan Cengiz - Türk Hukuk Sitesi

Dava yükünün bu derece artmasında esas sorumlu olan iki unsur (Devletler ve Bakanlar Komitesi) bir kenara bırakılarak bireysel başvuru mekanizmasının bireyler açısından getirdiği koruma mekanizması, Protokolün getireceği oldukça muğlak terimlerden oluşan yeni kabul edilebilirlik kriteri ile, daraltılmaya çalışılmıştır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temeli olan bireysel başvuru hakkına oldukça zarar verecek, bireyi Devlet karşısında daha da güçsüz kılacaktır.

Sitemizden Bağlantı: 12.04.2005

Metni görmek için tıklayınız


AB’nin Dünü ve Bugünü

Özge Gökdemir / Son Baskı

Tarihi incelediğimizde; AB düşüncesinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra birden bire ortaya çıkan bir düşünce olmadığını, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’ndan Napolyon’a kadar bu fikrin her daim Avrupa’da olduğunu görürüz. Ortaçağlardan itibaren, Avrupa’da bulunan birçok bilim adamı, düşünür, asker ve din adamının, Avrupa’daki krallıklar arasında süren kanlı savaşların ve doğurduğu olumsuz sonuçların, ancak ve ancak Avrupa kıtasında bir Avrupa Birleşik devletleri oluşturarak engelleneceğine inandıklarını görürüz. Birkaç örnekle açıklarsak;

Sitemizden Bağlantı: 14.05.2005

Metni görmek için tıklayınız


Patent Hukuku ve Biyoteknoloji: Yaşamın Patentlenmesi mi?

Prof.Dr. Jürgen Simon / e-akademi

Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesine Dair Avrupa Birliği Yönergesinin (Biopatent Yönergesi) yürürlüğe girmesi ile birlikte, yaşamın patentlenmesi sorunu, yeniden bir çok tartışmanın odağına oturmuştur. Söz konusu tartışmalar çoğu kez aşırı duygusallıkla sürdürülmekte, temel mülahazalar, patent hukuku ile hiçbir şeyin yapılamayacağı biyoteknolojik alana indirgenmektedir. Bu nedenle gelecekteki tartışmalarda objektif temellerin tesisi için patent hukukunun ilkeleri kadar Avrupa Birliği Biyoteknoloji Direktifinin de bu bağlamda açıklanması zorunlu görünmektedir...

Sitemizden Bağlantı: 15.07.2005

Metni görmek için tıklayınız


sayfa başı

Sitemizden Bağlantı: 26.10.2004

AB ile İlişkiler

gap.gov.tr

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) AB'ye Uyum Çalışmaları, AB ile İlgili Proje Alanlarının Tespiti ve Proje Önerilerinin Eşgüdümü Uyum Çalışmaları, AB ile İlgili Enformasyon ve Eğitim.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

AB Postası

UND

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin Avrupa Birliği haberlerini içeren sayfasıdır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

AB Programı “Türkiye’ de Kalite Altyapısının Desteklenmesi" Projesi

quality-turkey.org

Bu proje, Gümrük Birliği Kararı ile doğrudan ilgili alanlarda, özellikle ticaretteki teknik engellerle ilgili kısımlarda olmak üzere, Türkiye’ deki özel sektör ile kamu sektörünü, teknik mevzuat uyumu ve kalite altyapılarını AB’ nin seviyesine getirme sürecinde desteklemeyi amaçlar.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 26.10.2004

Avrupa Birliği

ceterisparibus.net

Avrupa Birliği ile ilgi çok sayıda doküman bulabilirsiniz.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği Bülteni

Kosgeb Avrupa Bilgi Merkezi

KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği ile ilgili son gelişmeler hakkında KOBİ'leri, Sanayi ve Ticaret Odalarını, Birlikleri, Dernekleri, Kamu Kuruluşlarını bilgilendirmek için üç ayda bir AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ yayınlamaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Ulusal Ajans

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Ulusal Ajanslar kurulmaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği Finansal Entegrasyon Sürecinde Risk Sermayesi Eylem Planı (PDF)

Arş.Gör. Sibel Yılmaz - Arş.Gör.Başak Turan

Uluslararası piyasalarda rekabet gücünü ele geçirmek isteyen Avrupa Birliği(AB), Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’ne gelişme ve refah farkını ortadan kaldırmak için ekonomik ve parasal ntegrasyon sürecini gerçekleştirmek için dönüşümleri hızlandırmaya çalışmaktadır. Finansal entegrasyonun tamamlanması açısından sözkonusu yapısal dönüşümler önem taşımaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 26.10.2004

Avrupa Birliği ile İlişkiler

Telekomünikasyon Kurumu

Avrupa Birliği’nin (AB) telekomünikasyon politikası sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla evrimsel bir süreç içerisinde oluşmuştur. Telekomünikasyon Kurumu, bu süreci kuruluşundan bu yana yakından takip etmekte ve düzenleme faaliyetlerini, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program’da yer alan hedefleri gözönüne alarak sürdürmektedir. Ülkemizin AB ile telekomünikasyon alanındaki ilişkileri, büyük ölçüde Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülmekte olup, bu ilişkilerin önemli bir kısmını mevzuat uyum çalışmaları oluşturmaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği İletişim Grubu Web Sitesi

abig.org.tr

 

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği İletişim Projesi

abinfoturk.net

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu haftalık yayını

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Birliği ve Kadın-Erkek Eşitliği

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarının geliştirilmesi ve kadın-erkek arasında sosyal güvenlik açısından eşitlik sağlanması Avrupa Birliği’nin temelhedeflerinden biridir. Dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler bu konuda önemli aşamalar kaydetmiştir. Ancak halen, özellikle ekonomik yaşamda kadın-erkek eşitliği sağlanamıştır. AB sınırları içerisinde kadınların işgücü piyasasına katılımı erkeklere oranla yüzde 18 daha azdır. Ayrıca, ortalama olarak AB’de kadınların elde ettiği gelir, erkeklerden yüzde 20 ila 30 oranında daha düşüktür. AB’nin hedefi 2010’da kadınların çalışma oranını yüzde 53’den yüzde 60’a yükseltmektir.Avrupa Birliği’nin kurumları cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek arasındaki sosyal farkların azaltılması için AB birçok farklı alanda çalışmalar yapmaktadır. AB’nin kadın-erkek eşitliği konusunda özellikle üzerinde çalıştığı konular şunlardır:

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Dokümantasyon Merkezleri

quality-turkey.org

Çeşitli kuruluşların Avrupa Dokümantasyon Merkezlerinin adreslerini bulabilirsiniz.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporunun Değerlendirmesi

TOBB

Başkanın, Avrupa Komisyonu’nun 2004 Ilerleme Raporu’nu Degerlendirmesi 7 Ekim 2004, Ankara

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 02.03.2004

Avrupa Konseyi Hakkında Sık Sorulan Sorular

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Avrupa Konseyi" ile "Avrupa Birliği Konseyi"arasındaki fark nedir? "Parlamenter Meclis" ile "Avrupa Parlamentosu" arasındaki fark nedir? "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi", "Avrupa Adalet Divanı" ve "Uluslararası Adalet Divanı" arasındaki fark nedir? "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" ile "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi" arasındaki fark nedir

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 31.12.2004

Avrupa'da Neo-liberal Rüzgar Sert Esiyor! AB İş Hukukunda Son Gelişmeler

Tonguç Çoban

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Hukukçular Ağı (Netlex) yıllık konferansı 25-27 Kasım 2004 tarihlerinde Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yapıldı. Toplantıya ETUC ve üye sendikaların hukukçuları, araştırmacılar ve politika danışmanları katıldı. Ayrıca çok sayıda akademisyen de toplantıda yer aldı. Bu toplantıda son bir yılda AB düzeyinde öne çıkan sosyal politika ve hukuk konuları ele alındı ve etraflıca tartışıldı. Gündemde, Avrupa Anayasası, Avrupa Şirket Hukuku, Çalışma Süreleri Direktifi, Sınır Ötesi İstihdam ve Avrupa Sosyal Diyalogu gibi önemli konular yer alıyordu.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi

Çukurova Üniversitesi

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği , Avrupa Birliği'nin ve politikalarının Türkiye'de daha iyi tanıtılabilmesi için bilgilendirme politikası çerçevesinde Dokümantasyon Merkezleri ve Bilgi Büroları kurulmuş hala da devam etmektedir. Bu kapsamda kurulan Dokümantasyon Merkezleri Avrupa Birliği ve onun Türkiye ilişkileri konusunda araştırma yapmak isteyenlere Üniversite çevresinden gelen büyük bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla Üniversitelerde Avrupa Entegrasyonu ile ilgili araştırma ve eğitimi teşvik etmek amacıyla Avrupa Topluluğu Üniversitesinin de talebi üzerine çeşitli ülkelerde "Avrupa Dokümantasyon Merkezleri" açmıştır. Topluluk yayınlarını, Üniversitelerin ilgi alanlarına göre değişik statülerde bulunan bu merkezlere ücretsiz olarak düzenli bir şekilde yollamaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 11.07.2005

Hollanda'da Bir Türkçe Sevdalısı: Mehmet Akşit

Yusuf Alan - Basri Doğan /Zaman Avrupa Baskısı

1974 yılından, yaklaşık bir yıl öncesine kadar, Hollanda’daki ilkokullarda Türkçe dersleri verilmekteydi. Hollanda Hükümeti, 1 Ağustos 2004 tarihinde, Arapça ve Türkçe derslerini kaldırıldı. Artık ilkokullarda okuyan 55 bin kadar Türk öğrenci, anadilini okullarda öğrenemiyor. Aralarında Faslı öğretmenlerin de bulunduğu yaklaşık 1400 anadili öğretmeni ise işsiz kaldı veya başka işlerde çalışmaya başladı...

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Sayfası

DTM

Avrupa Birliği ile ilgili Internet adreslerine bu sayfadan erişebileceğiniz gibi son gelişmeleri de yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Tamamlanan bir SECİ Projesi: Güneydoğu Avrupa Bölgesinde Sınır Geçişlerinin Kolaylaştırılması

Erkut ONURSAL

TAMAMLANAN BİR SECI PROJESİ: GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESİNDE SINIR GEÇİŞLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI Erkut ONURSAL SECI-Türkpro Üyesi Öğretim Görevlisi Dayton Sulh Anlaşmasının desteklenmesi mekanizması çerçevesinde Aralık 1996 tarihinde tesis olunan “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (Southeast European Cooperative Initiative)” adlı kuruluş Ocak 1997 tarihinde işlerlik kazanmıştır. Kısa adı SECI olan bu kuruluşun amacı; üyeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin arttırılması ve üyelerinin Avrupa Birliği bünyesine katılımlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Kuruluşun Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Yunanistan, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovenya ve Türkiye) ağırlıklı bir üye listesi bulunmaktadır. Üyeliği şimdilik dondurulmuş olan Yugoslavya dahil olmak üzere onbir üyesi olan bu girişime ABD, Fransa, Rusya Federasyonu ve Avusturya gibi bölge dışı ülkeler ile Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlar destekçi konumundadırlar.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 25.10.2004

Türkiye Yeniden Bizans'a Dönüştürülüyor

Prof.Dr. Anıl Çeçen - Sonhaber

Bayrağında İsa’nın 12 havarisini yıldızlarla temsil ettiren Avrupa Birliği büyük bir Hıristiyan birliğine yönelirken , ilk Hıristiyanların Roma imparatorluğu zulmünden kaçarak gelip saklandıkları Anadolu topraklarını da böylesine büyük bir Hıristiyan birliğinin sınırları içerisine almanın çabası içerisindedir ilk Hıristiyanların yaşadıkları Anadolu topraklarına kutsal bölgeler ilan ederek , bu doğrultuda her yıl inanç turizmi adı altında bir çok Hıristiyan’ı getirip Anadolu topraklarını gezdiren Avrupa Hıristiyan Birliği artık bu toprakların Türklerin ve Müslümanların elinden alınması gerektiği inancını yeni girişimleri ile ortaya koymaktadır.

Metni görmek için tıklayınız


Sitemizden Bağlantı: 15.10.2004

Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin Komisyon Düzenli Raporları

EU - Turkey

 

Metni görmek için tıklayınız


page top

Added to our DB on 16.11.2004

Application Of Community Law By National Courts: When and how to request preliminary rulings from the ECJ? (PDF)

Steven Blockmans

1. Introduction, 2. The changing nature of the preliminary reference procedure, 3. Cooperation between national courts and the European Court of Justice, 4. Effective application of EC law: requirements to national procedural law, 5. The principle of Member State liability, 6. Concluding remarks

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 28.09.2005

Councils for the Judiciary in EU Countries

Wim Voermans & Dr Pim Albers

This report reflects an explorative comparative study conducted in the Netherlands in 1998 and 1999, which had been commissioned by the Ministry of Justice in preparation for the establishment of a council for the judiciary in the Netherlands. In January 1999, the TAIEX Bureau of the European Commission asked whether the report could be used as basic material for a project in support of the Czech Republic’s entry into the European Union. As a result of this request, the report was translated into English and a chapter about the Czech Republic and the plans for a council for the judiciary developed in that country was added.

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 16.11.2004

Flexibility And Differantiation In An Enlarged European Union (PDF)

Steven Blockmans

1. A tour d’horizon of political realities: a fractured Union, 2. Bridging the divides: the case for increased flexibility, 3. Gradual shift from unity to “mixity”, 4. The forms of flexibility, 5. Requirements for enhanced cooperation, 6. Conclusion

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 04.03.2007

Rec(2000)21E 25 October 2000 on the freedom of exercise of the profession of lawyer

Council of Europe Committee Of Ministers

 

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 15.10.2004

Regular Report from the Commission on Turkey's Progress Towards Accession

EU - Turkey

 

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 04.03.2007

Related documents of Recommendation R(2000)21E ofCouncil of Europe

Council of Europe

 

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 28.12.2004

Report on the 2004 regular report and the recommendation of the European Commission on Turkey's progress towards accession (dated 03.12.2004)

Rapporteur: EURLINGS Camiel

MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION; OPINION OF THE COMMITTEE ON BUDGETS; PROCEDURE

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 28.12.2004

Turkey's progress towards accession (text adopted by European Parliament on 15.12.2004)

European Parliament

European Parliament resolution on the 2004 regular report and the recommendation of the European Commission on Turkey's progress towards accession (COM(2004)0656 - C6-0148/2004 - 2004/2182(INI))

Metni görmek için tıklayınız


Added to our DB on 17.12.2004

United States signs extradition and mutual legal assistance accords with Sweden, Finland and Belgium

useu.be

Brussels - On December 16, the United States signed bilateral Extradition and Mutual Legal Assistance (MLAT) agreements with Sweden, Finland and Belgium. These instruments bring the bilateral relationships into conformity with the U.S.-European Union Extradition and Mutual Legal Assistance treaties, which were signed between the U.S. and the EU at the June 2003 summit in Washington.

Metni görmek için tıklayınız


page top